Products Items

BRAHMAKALASHOTSAVA - 2020                                                       

ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಮಹೂರ್ತ.                                                    

ಪ್ರಾತಃ 8-00 ರಿಂದ ಋತ್ವಿಜರ ಸ್ವಾಗತ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ...

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ಚತುಃಶುದ್ಧಿ, ಧಾರಾಶುದ್ಧಿ – ಋಗ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ನವಗ್ರಹಯಾಗ, ಮಹಾಮೃತ್ಯು...

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ನೂತನ ಸುವರ್ಣಧ್ವಜಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಧ್ವಜಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಭಾಗ್ಯೈಕಮ...

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ` ಧಾರಾಶುದ್ಧಿ – ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಅಂಭೃಣೀಸೂಕ್ತ ಹೋಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯ ...

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ದುರ್ಗಾಶಾಂತಿಹೋಮ, ಶಾಸ್ತೃ ಶಾಂತಿಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ (...

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ಧಾರಾಶುದ್ಧಿ – ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಅವಗಾಹ ಮತ್ತು ಸೇಕ ಶ...