25-1-2020 ಶನಿವಾರ

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ` ಧಾರಾಶುದ್ಧಿ – ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಅಂಭೃಣೀಸೂಕ್ತ ಹೋಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯ ಹೋಮ, ಗಣಪತಿ ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ, 108 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ, ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ,ಬ್ರಹ್ಮರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಭೂವರಾಹ ಹೋಮ, ಸ್ವಯಂವರಪಾರ್ವತೀಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಹೋಮ,ರಕ್ತೇಶ್ವರೀ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ
0 5

Event Information

Reviews

Write Your Review

Rating :